Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv – za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2023.-2024. godinu

Pravo na studentsku stipendiju imaju svi redovni i izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu i svaku slijedeću godinu preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da student ima prebivalište na području Općine Kumrovec,
  • da ima status redovnog ili izvanrednog studenta,

da student ne prima stipendiju po drugoj osnovi iz privatnog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna.

Na javni poziv za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

  • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
  • koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan javni poziv,
  • student koji prima stipendiju po drugoj osnovi iz privatnog,  gradskog, županijskog ili državnog proračuna.

Prijave na javni poziv putem popunjenog obrasca „OBR-STU1“ koji je sastavni dio ovog javnog poziva

Iznos stipendije studentima iznosi 53,09 eura mjesečno, a isplaćuje se na bankovni račun studenta korisnika.

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 30 dana od dana objave javnog poziva.