Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Općinski načelnik raspisuje javni natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora – uredskog prostora br. 3 u zgradi Centra za posjetitelje Kumrovec,  na adresi Cesta Lijepe Naše 6a

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda putem pošte ili dostavom osobno u pisarnicu u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Kumrovec, ul. Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec

s naznakom

„Ne otvaraj – ponuda na natječaj za zakup poslovnog prostora – uredskog prostora“

            Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju.