Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izvršenje mjere Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine

Rbr. Vrsta ugovora Datum sklapanja Iznos bez PDV-a Iznos s PDV-om Razdoblje na koje je sklopljen Subjekt s kojim je sklopljen Datum izvršenja Plaćanje iz proračuna jedinice (da ili ne) Drugi izvor financiranja, ako nije proračun jedinice
1. Ugovor o osiguranju sredstava 08.01.2013.   601,00 kn 1 godina Državni arhiv u Varaždinu 1 godina da /
2. Ugovor o pružanju usluga 09.01.2013. 1200,00 kn   1 godina Hardware – software 1 godina da /
3. Ugovor o sufinanciranju poticanja korištenja obnovljenih izvora energije kod fizičkih osoba u KZŽ 25.03.2013.   2.550,00 kn 1 godina KZŽ   da /
4. Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva 05.04.2013.       Ministarstvo Kulture      
5. Ugovor o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstane ceste 17.07.2013.       KZŽ   da /
6. Ugovor o izgradnji privremenog priključka 18.09.2013.   1000,00 kn 1250,00 kn HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o.   da /
7. Ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola 13.09.2013.     1 godina Presečki grupa d.o.o. 1 godina da /
8. Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme 02.10.2013.       Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost   da /
9. Ugovor o opskrbi prirodnim plinom 30.09.2013.     1 godina Zelenjak plin d.o.o. 1 godina da /
10. Ugovor o najmu reklamnog panoa 27.09.2013. 1,530 eura 1.866,60 eura 2 godine Kmetijska zadruga Šmarje z.o.o. 2 godine / /

 

Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine predviđena je mjera “Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama” (mjera broj 69.), kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti te, s tim u vezi, jačanja povjerenja građana u iste.