Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:
– gospodarski subjekti s kojima Općina Kumrovec, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi;

  • Servis ispušnih sistema ŠPLAJT – Vl. Robert ŠPLAJT, Razvor 15. KUMROVEC