Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izgradnja nogostupa u poslovnoj zoni u Razvoru

Izgradnjom nogostupa u poslovnoj zoni u Razvoru završen je višegodišnji investicijski ciklus u poslovnoj zoni vrijedan 815.781,28 kuna sufinanciran od strane ministarstva poduzetništva i obrta sa 467.602,50 kuna.