Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

RADNO GOSPODARSKA I POSLOVNA ZONA U RAZVORU (KUMROVEC)

AKTUALNI JAVNI NATJEČAJ 2018.
JAVNI NATJEČAJ – Gospodarsko pogranična zona u Razvoru

JAVNI NATJEČAJ (2010. van snage)
Natječaj-prodaja zemljišta gospodarska zona otvoren do prodaje svih parcela

Radno gospodarska i poslovna zona smještena je na lokaciji postojeće zone bivše valjaonice čelika uz proširenje na površinu jugoistočno od pogranične prometnice u blizini Međunarodnog graničnog prijelaza Razvor odnosno, južno od postojeće Sportsko rekreacijske zone, na adresi Razvor bb.
Osnovna namjena je gospodarska- za razvoj male privrede i privatnog poduzetništva, s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, razvoja Općine i cijelog kraja.
Ukupna površina Radno gospodarske i poslovne zone po Geodetskom elaboratu parcelacije iznosi 61.319 m2. Površina 5 poduzetničkih parcela je 14.380 m2, a sav preostali prostor obuhvaća prometne, manipulativne i uređene zelene površine.

P1010946Program razvoja poslovne zone odnosi na uređenje prometne površine i ostale komunalne infrastrukture, a buduće faze izgradnje odnosit će se na zajedničke manipulativne površine i uređenje zelenih površina. Prometnice i sva komunalna infrastruktura u poslovnoj zoni su izgrađene.

Cjelokupni Program se odnosi na uređenje 46 939 m2 površine zone. Dozvoljena izgrađenost parcela je 20%.

Parcele (maksimalne površine objekata):
1. 55m X 38m = 2 090 m2   (418 m2)
2. 75m X 38m = 2 850 m2   (570 m2)
3. 40m X 80m = 3 200 m2   (640 m2)
4. 40m X 80m = 3 200 m2   (640 m2)
5. 38m X 80m = 3 040 m2   (608 m2)
UKUPNO > 14.380 m2   (2.876 m2)

Općina Kumrovec dužna je osigurati prostorne preduvjete i utvrditi ostale uvjete za rad Zone. Upravljanje Zonom i provedba Programa razvoja Zone u ovoj vrši se kroz Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec, uz donošenje potrebnih odluka o mjerama poticanja ulaganja na Općinskom vijeću.

Trenutno u Poslovnoj zoni Razvod posluju slijedeće tvrtke;

ALBA GRUPA (Alba Profil d.o.o.) https://albasiderurgica.com/

Štefan d.o.o. http://www.stefan.hr/

MIBO 1983 d.o.o.

Parcela u poslovnoj zoni kupljena je od strane tvrtke Vrelej d.o.o. no ista još nije u proizvodnoj funkciji.