Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

FINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE S PODRUČJA OPĆINE KUMROVEC KOJI POLAZE OSNOVNU ŠKOLU JOSIPA BROZA – DOPUNA

udzbenici_1
Općina Kumrovec će u školskoj godini 2018./2019. financirati nabavu udžbenika za učenike 2, 3, 4, 6 i 8 razreda koji pohađaju Osnovnu školu Josipa Broza, a imaju prebivalište na području Općine Kumrovec. Sredstva za financiranje nabave udžbenika osigurana su u proračunu Općine Kumrovec za 2018. godinu na stavci proračuna 37219 Sufinanciranje školskih udžbenika.
Učenici 1, 5 i 7 razreda biti će uključeni u eksperimentalni program „Škola za život“ koji također financira Općina Kumrovec. U sklopu tog programa učenicima 1, 5 i 7 razreda predviđeni su digitalni eksperimentalni nastavni materijali koje će učenici imati na tabletima, a dodatne posebne knjiga koje će se nabavljati u sklopu tog programa zasada nisu u potpunosti definirane. Trošak nabave tableta, digitalnih nastavnih materijala i dodatnih udžbenika u sklopu eksperimentalnog programa za 1, 5 i 7 razred snosi Općina Kumrovec.
U prilogu se nalazi popis udžbenika i radnih bilježnica po razredima te je za svaki pojedini udžbenik i radnu bilježnicu definirano da li ih nabavlja Općina Kumrovec ili ih nabavljaju roditelji.
Odlukom Općinskog vijeća biti će definirani uvjeti financiranja udžbenika Općine Kumrovec za osnovnoškolce s područja Općine koji pohađaju Osnovnu školu Josipa Broza.

DOPUNA 03.07.2018.
U eksperimentalni program “Škola za život” ulaze svi predmeti učenika 1. i 5. razreda te biologija fizika i kemija 7. razreda. Ostali udžbenici i radne bilježnice za 7. razred nabavljaju se sukladno priloženom popisu. Uputa škole: UDŽBENIK IZ INFORMATIKE ĆE VJEROJATNO BITI NOVI, NEMA JOŠ NIŠTA SLUŽBENO
OBJAVLJENO. Savjet je pričekati jesen i uputu učitelja Informatike.
Popis udžbenika Općina Kumrovec – 7 RAZRED – IZMJENA

DOPUNA INFORMATIKA
Uputa škole: UDŽBENIK IZ INFORMATIKE ĆE VJEROJATNO BITI NOVI, NEMA JOŠ NIŠTA SLUŽBENO
OBJAVLJENO. Savjet je pričekati jesen i uputu učitelja Informatike.
– Novi popisi udžbenika se nalaze u privitku s izmjenjenom informatikom.

Popis udžbenika Općina Kumrovec – IZMJENA (2)