Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

COFFE CHAT „STARTAM U PETAK“

coffeeChatFlyer 590
Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Zagorskom agencijom u okviru Europskog tjedna organizira u petak, 10. lipnja 2016. u Termama Tuhelj panel raspravu pod nazivom STARTam U Petak.
Panel rasprava počinje u 17,00 sati.
Teme koje će biti obrađene su startup-ovi, poduzetničke inicijative i mogućnosti pokretanja novih poduzetničkih ideja uz primjere pozitivne poduzetničke prakse među mladima u Krapinsko-zagorskoj županiji. Gost coffee chat-a će biti Saša Cvetojević, uspješan poduzetnik s dugogodišnjim iskustvom u zdravstvenom sektoru, mobilnim telekomunikacijama te u distribuciji robe široke potrošnje, kao i član CRANE-a, hrvatske mreže poslovnih anđela, odnosno privatnih investitora zainteresiranih za ulaganja u proizvodne i inovativne tvrtke u vrlo ranom stadiju razvoja. Svoj razvojni put predstavit će domaći poslovni subjekti u IT, poljoprivrednom i inovacijskom sektoru. Cilj ovog događanja je pozitivnim primjerima i uputama iz svijeta poduzetništva potaknuti mlade ljude u Krapinsko-zagorskoj županiji na pokretanje vlastitih poduzetničkih ideja, na inovacije i samozapošljavanje.