Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Od devedesetih godina 20.stoljeća Muzej „Staro selo“ počinje suradnju s majstorima prezentatorima tradicijskih obrta, znanja i vještina, koja se intenzivira od 1996. kada se potpisuju prvi ugovori s majstorima kao vanjskim suradnicima Muzeja. Stalne muzejske postave kojima se prezentira način života i stanovanja zagorskog stanovništva na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće upotpunjene su živom slikom, majstorima koji prezentiraju i demonstriraju tradicijske obrte, kao što su kovački, lončarski i tkanje.

DONAUFEST 2013.

Narednih godina interes posjetitelja za prikazom tradicijskih obrta na prostoru Muzeja „Staro selo“ Kumrovec sve je više rastao. Posjetitelji ne samo da su htjeli vidjeti određeni obrt, već se i oprobati u izradi pojedinih predmeta kao što je oblikovanje posuda na nožnom lončarskom kolu, izrada potkovice za sreću, ukrašavanje licitarskih srca.

Vodeći se novim interesima posjetitelja različitih struktura i životne dobi koji podrazumijeva i edukaciju, izradu vlastitog suvenira u MHZ- Muzeju „Staro selo“ Kumrovec godine 2007. osnovan je Centar za tradicijske obrte, vještine i znanja.

Hrvatski štand na DONAU FEST-u u Bratislavi 2013.g.

Plan rada Centra uključivao je obilazak terena, registriranje postojećih tradicijskih obrta, znanja, vještina i običaja i dobru suradnju, kako s majstorima tradicijskih obrta tako i s nositeljima znanja, poznavateljima vještina i običaja. Na temelju terenskog rada Centar je bio u mogućnosti u suradnji s vanjskim suradnicima napraviti bazu podataka o tradicijskim obrtima, vještinama, znanjima i običajima s područja Krapinsko-zagorske županije (KZŽ).

 Iz tako koncipiranog plana rada Centra logičan slijed bio je naznačiti koja je uloga i zadaća Centra za tradicijske obrte i vještine, odnosno razvojni plan, što podrazumijeva:

1. Rad na terenu – kontinuirano ispitivanje stanja očuvanosti tradicijske baštine – informacije o majstorima tradicijskih obrta i poznavateljima tradicijskih znanja i vještina na prostoru Županije. Istraživanje na terenu podrazumijeva i prikupljanje digitalne i fotografske dokumentacije.

2. Centar INDOK – izrada baze podataka koja daje sadašnji prikaz stanja te upis novonastalih promjena izazvanih socioekonomskim utjecajima. Takva sveobuhvatna baza podataka može koristiti stručnjacima iz područja baštine i turizma za razne analize, izradu kartografskih prikaza, izradu prijedloga očuvanja i zaštite nekog segmenta nematerijalne baštine, ali i kao podloga za daljnja istraživanja usmjerena na odabranu temu (na primjer: izrada češljeva od kravljeg roga, obrada kože).

3. Komunikacijska uloga – rad na prezentaciji i popularizaciji tradicijskih obrta, znanja i vještina što podrazumijeva organizaciju radionica nematerijalne baštine, postavljanje tematskih muzejskih izložbi, sudjelovanje na prigodnim sajmovima, suradnju s obrazovnim institucijama, turističkim agencijama i tour operaterima. U Muzeju „Staro selo“ Kumrovec u organizaciji Centra za tradicijske obrte, znanja i vještine od njegovog osnivanja 2007. godine do 2013. g. realizirane su radionice nematerijalne baštine u okviru kojih su majstori i poznavatelji tradicijskih obrta nastojali prenijeti znanje na mlađe generacije: Kovačka radionica, Izrada tradicijskog nakita od krep-papira, slame i tekstila, Tradicijska stolarska radionica, Krovopokrivačka radionica – prekrivanje krovova raženom slamom – šopom, Lončarska radionica (Od oblikovanja glinenih posuda na nožnom lončarskom kolu do gotovih proizvoda),  Izrada i ukrašavanje licitara, Priprema tradicijskog jela zagorski domaći štrukli, a  pripremi je i organizacija Češljarske radionice tj. izrada češljeva, nakita i ostalih uporabnih predmeta od roževine (kravljeg roga).

Otvorenje izložbe Majstore,izradite mi češalj od roževine

Organizacijom radionica nematerijalne baštine u trajanju od minimalno 5 dana polaznici dobivaju osnovna znanja koja mogu dalje usavršavati samoinicijativno u vlastitim prostorima ili u okviru školske nastave, te dobiti certifikat koji će im koristiti pri zapošljavanju ili otvaranju vlastite djelatnosti. Organizacijom ovih radionica uspostavljena je kvalitetna suradnja Centra za tradicijske obrte i vještine Muzeja „Staro selo“ Kumrovec s pojedincima – polaznicima radionica kao i osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovnim ustanovama s područja Krapinsko-zagorske županije.

Dobra suradnja Centra za tradicijske obrte i vještine Muzeja „Staro selo“ Kumrovec i majstora prezentatora i poznavatelja tradicijskih obrta, znanja i vještina stvorila je pretpostavke za nove projekte, ali i nove sadržaje Muzeja, kao što je i realizacija izložbi Majstori u radionici, Čeljarska radionica.

Prezentacija izrade tradicijskih drvenih igračaka sa UNESCO liste nematerijalne baštine na sajmu tradicijskih obrta u Muzeju EMO ETAR, Gabrovo, Bugarska

Stručni rad etnologa, zaposlenika Centra za tradicijske obrte, znanja i vještine u suradnji s drugim kolegama iz područja baštine, koristio je i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske pri prijavi dva fenomena nematerijalne baštine za upis na Nacionalnu i UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine svijeta: izrada tradicijskih drvenih igračaka Hrvatskog zagorja i medičarstvo SZ Hrvatske.

Važno je istaknuti da je Centar za tradicijske obrte i vještine u Muzeju „Staro selo“ Kumrovec bio prvi takav centar na prostoru Republike Hrvatske koji se sustavno počeo baviti prikupljanjem podataka nematerijalne baštine, edukacijom mladog naraštaja i svih zainteresiranih s ciljem očuvanje nematerijalne kulturne baštine.

Radno vrijeme Centra za tradicijske obrte, znanja i vještine za stranke je od ponedjeljka do petka  od 10,00 – 12,00 sati.

tel: +385 (0)49 225 844

e-mail: craftattract@mhz.hr

Tihana Kušenić, dipl. etnolog,
Kustosica -dokumentaristica