Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Asfaltiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Kumrovec

06.07.2017. završeno je asfaltiranje nerazvrstane ceste Erdelić jarek – Ivekovići. Navedena cesta je u potpunosti rekonstruirana te tijekom jučerašnjeg dana i asfaltirana. U sklopu radova rekonstrukcije postojeća makadamska cesta je modernizirana iskopom i nasipavanjem kofera, nasipavanjem tamponskog sloja i izgradnjom novog sustava odvodnje te je na pojedinim dionicama cesta i proširavana. Radove na pripremi za asfaltiranje i proširenju ceste izvodila je tvrtka Vrelej d.o.o. iz Klanjca dok su radovi na asfaltiranju nerazvrstane ceste obavljeni od strane tvrtke Županijske ceste zagrebačke županije d.o.o.
Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

Prethodnog dana 05.07.2017. izvršeno je asfaltiranje lokalne ceste u naselju Dugnjevec u sklopu saniranog klizišta. Na navedenom gradilištu izvršena je sanacija klizišta izgradnjom potpornog zida, uređena je odvodnja s ceste te je proširena postojeća lokalna prometnica. Radove na sanaciji klizišta, proširenju ceste i pripremi za asfaltiranje izvodila je tvrtka Vrelej d.o.o. dok su radovi na asfaltiranju ceste obavljeni od strane tvrtke Županijske ceste zagrebačke županije d.o.o.

Također 05.07.2017. izvršeno je asfaltiranje odvojka Vahtarić u naselju Risvica. Pripremni radovi i asfaltiranje odvojka dužine 70 metra izvršeni su od strane tvrtke COLAS Hrvatska d.d. iz Varaždina.