Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

6. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec 29.03.2018.

dnevni red 6. radna sjednica vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2017. godinu

Odluka o odustajanju od projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Kumrovec

Odluka o donošenju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kumrovec za 2017. godinu

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kumrovec za razdoblje 2017.-2022. godine

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Kumrovec za 2018. godinu

Odluka o rezultatu poslovanja ostvarenog u proračunu i kod proračunskog korisnika za 2017. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu DVD-a Kumrovec za 2017.

Suglasnost na izvršenje godišnjeg izvještaja o ostvarenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Jaglac Kumrovec za 2017.

Zaključak – usvajanje polugodišnjeg izvješća načelnika za drugu polovicu 2017