Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

5. Radna sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec 31.01.2018.

dnevni red 5. radna sjednica vijeća

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kumrovec

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću za 2018. godinu

STATUT OPĆINE KUMROVEC 2018.