Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2. Radna sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec 25.09.2017.

Dnevni red 2. radna sjednica vijeća

Odluka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kumrovec

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Kumrovec

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstava za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Odluka o izboru komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Kumrovec za 2017. Godinu

Odluka o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća DV Jaglac Kumrovec