Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

18. sjednica Općinskog vijeća – 15.02.2016.

dnevni red 18. sjednica vijeća

Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2015.godinu.

Izjava o suglasnosti za provedbu projekta rekonstrukcije NC Lončarov Put-Donji Škrnik

Odluka o cijeni grobljanskih uslugama

Odluka o grobljima

Odluka o podnošenju zahtjeva DUUDI-u za darovanje nekretnina i zemljišta Športsko rekreacijskog centra

Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima Općine Kumrovec

Odluka o raskidu međuopćinskog sporazuma o uvođenju zajedničkog komunalnog redarstva

Odluka o raspoređivanju sredstava za političke stranke u 2016. godini

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za razdoblje od 2016-2019.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLS

Zaključak o prihvaćanju prijedloga povjerenstva za realizaciju projekta postavljanja spomenika Sidonije Erdody Rubido