Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

17. sjednica Općinskog vijeća – 14.12.2015.

dnevni red

1. Izmjene proračuna Općine za 2015. godinu

Odluka o osiguranju sredstava za financiranje programa predškole

Proračun Općine za 2016. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu