Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

15. sjednica Općinskog vijeća – 29.09.2015.

dnevni red

Odluka o imenovanju novog člana upravnog vijeća

Odluka o usvajanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića JAGLAC za pedagošku godinu 2014.-2015.

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića ,,Jaglac’’ iz Kumrovca, za 2015.godinu

Zaključak o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Statuta DV Jaglac

Zaključak o ostavci na dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec