Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

13. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 24.01.2019.

dnevni red 13. radna sjednica vijeća

1. Odluka o prihvaćanju kupnje građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni u Razvoru

2. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

3. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Kumrovec

4. Odluka o komunalnoj naknadi

5. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kumrovec

6. Odluka o visini novčane naknade za volonterski rad