Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 14.12.2018.

2. Odluka o III. Izmjeni proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

3. Proračun 2019. s projekcijom 2020-2021

4. Plan razvojnih programa

6. Odluka o izvršavanju-2019.

7. Odluka o otpisu nenaplaćenih potraživanja

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2018. godinu

DNEVNI RED 12 RADNA SJEDNICA

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kumrovec za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Odluka o donošenju Procjene rizika

Raspoređivanje sredstava za političke stranke 2019