Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

11. sjednica Općinskog vijeća – 10.02.2015.

Odluka o komunalnoj naknadi 2015-PDF

Odluka o socijalnoj skrbi 2015-PDF

Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2014.god – PDF

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja – PDF

Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Kumrovec – PDF

Odluka o raspisvanju natječaja o zakupu građevinskog zemljišta – parkirališta

Odluka o dodjeljivanju statusa vinske ceste Vidikovec-Štefani -PDF

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka – pdf

izmjena i dopuna odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kumrovec – PDF