Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

10. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 19.10.2018.

2. Izmjena proračuna Općine Kumrovec

3. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna

4. Odluka o zaduživanju proračuna

5. I. Izmjene i dopune odluke o nerazvrstanim cestama

6. Odluka o raspisivanju natječaja za javna priznanja 2018.

7. Zaključak o vremenu, mjestu i načinu za svečano obilježavanje dana Općine Kumrovec

10. radna sjednica Općinskog vijeća dnevni red