Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1.Pravovaljana kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Kumrovec

2. Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Kumrovec