Dan Mladosti i radosti 28.05.2016.

Manifestacija “Dan mladosti i radosti 2016” u organizaciji Saveza društva “Josip Broz Tito” Hrvatske održava se u subotu 28.05.2016. Kontakt organizatora: Savez društava “Josip Broz Tito” Hrvatske Pavla Hatza 16, 10 000 Zagreb tel: +385 (0)1 4921 777 e-mail: sdth@inet.hr Kontak Općina Kumrovec: opcina@kumrovec.hr